Na terenie gminy występują liczne zabytki architektury, w tym związane z kultem religijnym. Najważniejsze z nich to :

Zespół kościelny w Łabuniach składający się z murowanego kościoła z 1605 roku, dzwonnicy murowanej, murowanego budynku galerii tzw. Cel, ogrodzenie przykościelnego z kapliczkami i kamiennymi rzeźbami.

Zespół pałacowo – parkowy w Łabuniach, składający się z murowanego pałacu z 1735 roku, dwóch murowanych oficyn, murowanych : kasztelanki, pawilon i stacji oraz ogrodzenia dziedzińca z bramami w skład zespołu wchodzi 30 ha parku z cmentarzem zakonnym

Zespół pałacowo – parkowym w Łabuńkach Pierwszych składający się z murowanego pałacu z początku XIX w. Dwóch oficyn oraz parku