sobota, 28 grudnia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Jana, Maksym

Informacja dla Mieszkańców

Urząd Gminy Łabunie informuje, że odbiorca odpadów komunalnych – PGK Sp. z o.o. w Zamościu, przekazało niepokojącą informację dotyczącą niewłaściwego sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie naszej Gminy. Chodzi o odpady gromadzone i wystawiane w kolorowych workach.

Stwierdzono, że w odbieranych workach ze szkłem bezbarwnym i kolorowym, tworzywami sztucznymi oraz papierem i tekturą znajdowały się także inne odpady w dużych ilościach (30-40%), które powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Jeżeli sytuacja taka będzie się utrzymywać, „zaśmiecone” odpady w workach będą kwalifikowane jako odpady zmieszane, a w konsekwencji Gmina może nie osiągnąć określonych poziomów recyklingu dla odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i z tego tytułu ponieść kary finansowe za niewywiązywanie się z ustawowego obowiązku.

W związku z powyższym apelujemy o umieszczanie w worku o danym kolorze wyłącznie frakcji odpadów przypisanych do danego koloru. Np. w białym worku na szkło białe powinny znajdować się wyłącznie opakowania szklane koloru białego- butelki, słoiki. W przypadku wątpliwości, lepiej będzie gdy dany odpad znajdzie się w pojemniku na odpady zmieszane.

Informujemy ponadto, że w przypadku, gdy pojemnik na odpady zmieszane jest za mały, istnieje możliwość otrzymania większego, bądź dodatkowego pojemnika. Niedopuszczalne jest umieszczanie zmieszanych odpadów w kolorowych workach.

Podobnie w sytuacji, gdy potrzeba więcej worków, można je pobrać w urzędzie gminy, bądź u sołtysa.
W zaistniałej sytuacji, w dniu odbioru odpadów będą prowadzone kontrole zawartości worków. Jeżeli okaże się, że zawartość worka wykracza poza jego przeznaczenie i zostanie to udokumentowane, zbiórka odpadów na danej nieruchomości może zostać zakwalifikowana jako nieselektywna i wiązać się z podwyższeniem opłaty za ich odbiór.

„Zasady Segregacji Odpadów Komunalnych” dostępne są na stronie www.labunie.com.pl/Strefa mieszkańca/Ochrona środowiska, oraz w formie ulotek dostarczonych przez sołtysów bądź do pobrania w urzędzie gminy.

pdfZasady segregacji odpadów komunalnych

 

Wójt
/-/ Antoni Wojciech Turczyn