niedziela, 22 grudnia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Zenon, Honorata

„Malowanie kolęd” – konkurs

Referat Promocji, Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie zaprasza uczniów szkół podstawowych (6 lat – 12 lat) do udziału w V Gminnym Konkursie Plastycznym pod patronatem Wójta Gminy Łabunie „Malowanie kolęd”.


 
 
 

REGULAMIN KONKURSU

 
I. Adresaci konkursu:

 • uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Łabunie.

 
II. Zadania konkursu:

 • rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów;
 • popularyzacja kolęd i pastorałek;
 • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych;
 • umiejętne wykorzystanie środków i technik plastycznych.

 
III. Organizator:

 • Referat Promocji, Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie.

 
IV. Technika:

 • format prac A4 (kredki-pastele, farby);
 • uczestnik konkursu wykonuje ilustrację do jednej dowolnie wybranej kolędy (proszę nie kopiować pocztówek!).

Każda praca powinna być opisana:

imię, nazwisko, klasa;
szkoła;
tytuł kolędy;
imię i nazwisko nauczyciela.

 
Termin złożenia prac: do 5 stycznia 2017 r. Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, pok. 9.
 
V. Dodatkowe informacje:

 1. Organizator powołuje komisję, która w każdej kategorii przyzna nagrody, wyróżnienia.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac na stronie internetowej, w mediach regionalnych i społecznościowych, publicznych i prywatnych za wyjątkiem publikacji wizerunku nagrodzonych osób, który będzie publikowany wyłącznie na stronie urzędu gminy i w wydawnictwach lokalnych.
 4. Nauczyciel/opiekun przesyła max. 5 prac w każdej kategorii, prace powinny być ilustracjami różnych kolęd i pastorałek.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu i lista osób nagrodzonych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Łabunie www.labunie.com.pl.