poniedziałek, 21 września 2020 Dziś imieniny obchodzą: Jonasz, Mateusz

Obowiązek selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych

Urząd Gminy Łabunie informuje, że od dnia 27 lipca 2016 r. tj. od wejścia w życie przepisów uchwały Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Łabunie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Łabunie, obowiązuje selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych.
 
 
 

W związku z tym powstały popiół należy zbierać oddzielnie od innych odpadów, do worków lub metalowych pojemników. Worki do selektywnej zbiórki popiołu można pobrać u sołtysów oraz w urzędzie gminy.
 

Nie wolno wrzucać popiołu do pojemnika na odpady zmieszane.

 
Popiół odbierany będzie od października do maja w terminach odbioru odpadów zmieszanych.
 
popiol