Zastępca wójta
Kierownik referatu

Sebastian Pełech
pok. nr 10
tel. 84 611 60 24

Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej

Stanisław Gredys
pok. nr 5a
tel. 84 611 60 20

Młodszy referent ds. inwestycji, budownictwa
i gospodarki komunalnej

Bartłomiej Czernik
pok. nr 5a
tel. 84 611 60 20

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Krzysztof Wiśniewski
pok. nr 9
tel. 84 611 60 25

Inspektor ds. gospodarki gruntami i mieniem gminy

Albina Antoniewicz
pok. nr 11
tel. 84 611 60 21

Pracownik gospodarczy
i konserwator sieci kanalizacji sanitarnej

Roman Dobek

Pracownik gospodarczy
i konserwator wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej

Stanisław Płaza

Kierowcy-mechanicy sprzętu silnikowego OSP

Mariusz Branecki

Sławomir Umylański

Kierowcy autobusów szkolnych

Krzysztof Churzępa

Krzysztof Przyczyna