Sekretarz Gminy
Kierownik referatu

Bogumiła Maziarczuk
pok. nr 1
tel.: 84 611 60 13

Sekretarka

Magdalena Mróz
pok. nr 1
tel.: 84 611 60 11

Inspektor ds. obsługi samorządu gminy i spraw obywatelskich

Agnieszka Krupa
pok. nr 3
tel.: 84 611 60 15

Referent prawno-administracyjny

Dominika Saran-Kudyba
pok. nr 5a
tel.: 84 611 60 20

Sprzątaczki

Anna Dec

Barbara Celińska