Nazwa programu i numer działaniaRPO 4.1 Oś IV Społeczeństwo informacyjne
Numer umowy o dofinansowanie08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262
Tytuł projektuBudowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego
Całkowita wartość projektu3.076.223,57 zł
Otrzymana wartość dofinansowania2.607.910,64 zł
Okres realizacjiVI 2010 – XII 2011
Zakończenie realizacji2011