Nazwa programu i numer działaniaPROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie00348-6930-UM0340762/10
Tytuł projektuNajlepiej smakuje w Łabuniach – wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Łabunie
Całkowita wartość projektu31.552,78 zł
Otrzymana wartość dofinansowania18.198,62 zł
Okres realizacjiVIII 2010 – III 2011
Zakończenie realizacji2011