Nazwa programu i numer działaniaPROW 2007-2013  podstawowe usługi
Numer umowy o dofinansowanie00441-6921-UM0300514/14
Tytuł projektuBudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łabuńki (Przymiarki, Piaski) i w miejscowości Mocówka
Całkowita wartość projektu848.867,28 zł
Otrzymana wartość dofinansowania506.945,00 zł
Okres realizacji2014-2015
Zakończenie realizacji2015