Nazwa programu i numer działaniaRPO  Ochrona zdrowia
Numer umowy o dofinansowanie06/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-005/09-00-0100
Tytuł projektuModernizacja i remont ośrodka zdrowia w Łabuniach
Całkowita wartość projektu559.962,35 zł
Otrzymana wartość dofinansowania357.337,95 zł
Okres realizacjiIII 2009 – XI 2010
Zakończenie realizacji2010