Nazwa programu i numer działaniaPROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie00351-6930-UM0330416/12
Tytuł projektuRozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Łabuńskiej o zespół sanitariatów
Całkowita wartość projektu130.959,28 zł
Otrzymana wartość dofinansowania83.104,00 zł
Okres realizacjiVIII 2012 – VIII 2013
Zakończenie realizacji2013