Nazwa programu i numer działaniaPROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie00429-6922-UM0300311/10
Tytuł projektuZagospodarowanie terenu przy zespole administracyjno-rekreacyjnym w Łabuniach
Całkowita wartość projektu537.013,45 zł
Otrzymana wartość dofinansowania175.189,50 zł
Okres realizacjiXII 2010 – X 2011
Zakończenie realizacji 2011