Nazwa programu i numer działaniaPROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie00349-6930-UM0330417/12
Tytuł projektuRemont budynku świetlicy wiejskiej w Łabuniach-Reformie
Całkowita wartość projektu87.530,20 zł
Otrzymana wartość dofinansowania54.071,00 zł
Okres realizacjiVIII 2012 – VII 2013
Zakończenie realizacji2013