Nazwa programu i numer działaniaPROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie00031-6930-UM0330019/10
Tytuł projektuAdaptacja budynku po szkole podstawowej w Mocówce na świetlicę wiejską
Całkowita wartość projektu 360.606,73 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 200.466,93 zł
Okres realizacji VI 2010 – I 2011
Zakończenie realizacji 2011