Nazwa programu i numer działaniaPROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie00057-6922-UM0300015/09
Tytuł projektuUtworzenie Centrum Kultury w miejscowości Łabunie
Całkowita wartość projektu308.329,79 zł
Otrzymana wartość dofinansowania189.546,75 zł
Okres realizacjiVIII-XII 2009
Zakończenie realizacji2009