Nazwa programu i numer działaniaPROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie02266-6930-UM0344171/14
Tytuł projektuAktywizacja i rozwój lokalnej społeczności poprzez zakup strojów dla zespołów śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich z Wierzbia, Mocówki i Wólki Łabuńskiej
Całkowita wartość projektu14.000,00 zł
Otrzymana wartość dofinansowania9.113,60 zł
Okres realizacjiII 2014 – VIII 2014
Zakończenie realizacji2014