Całkowita wartość projektu426 433, 43 PLN
Płatność ze środków europejskich 362 468,41 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego 42 643, 34 PLN
Wkład własny 21 321, 68 PLN
Poziom unijnego dofinansowania 95%
Lokalizacja realizacji projektu Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych
Łabuńki Pierwsze 178
22-437 Łabunie
Początek realizacji 1 września 2017 r.
Zakończenie realizacji 30 czerwca 2018 r.