Wszelkie nieprawidłowości w działaniu instalacji wymagające reakcji, zgodnie z warunkami gwarancji, oraz inne sprawy dotyczących projektu należy zgłaszać pod numerem telefonu: 84 6116025, lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: oze@labunie.com.pl.

Korespondencję można przesłać również za pomocą poniższego formularza: