Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się już w XV wieku, kiedy należały do dóbr królewskich. 10 grudnia 1942 r. wieś została wysiedlona a ludność wywieziono początkowo do obozu w Zamościu, później część do obozu w Oświęcimiu, a część do Łaskarzewa.
 

Dane sołectwa
Powierzchnia
335 ha
Liczba mieszkańców
kobiety185
mężczyźni186
razem371
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)