Wieś ta położona na zachodnim skraju Gminy Łabunie.

Pierwsza wzmianka o Ruszowie-Kolonii pochodzi z roku 1472. Miejscowość tą zlokalizowano w dolinie gdzie dawniej były bagna. 12 grudnia 1942 r. wieś została wysiedlona przez Niemców.

Dane sołectwa
Powierzchnia
354 ha
Liczba mieszkańców
kobiety81
mężczyźni77
razem158
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)