Drogi krajowe
DrogaNr drogiZarządca
Warszawa (Zakręt) – HrebenneK-17

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon Dróg Krajowych w Zamościu
Zamość ul. Szczebrzeska 69

tel.: 84 639 34 15

 

Drogi powiatowe
DrogaNr drogiZarządca
Łabuńki Pierwsze – Sitno3246-LZarząd Dróg Powiatowych w Zamościu
Zamość ul. Szczebrzeska 69

tel. 84 639 63 32

Wólka Łabuńska – Komarów – Przewale3268-L
Łabuńki – Barchaczów – Zubowice3270-L
Łabunie – Cześniki3269-L
Łabunie – Wierzbie – Pniówek3257-L
Łabunie – Lipsko3256-L
Łabunie-Reforma – Majdan Ruszowski – Rachodoszcze3258-L
Majdan Ruszowski – Suchowola3259-L
Bożawola – Majdan Krynicki3265-L

 
Pozostałe drogi są drogami gminnymi i drogami powszechnego korzystania (niepubliczne).

drogi_d