Gmina Łabunie położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i w analogicznej części powiatu zamojskiego. Sąsiaduje z gminami: Komarów-Osada (od wschodu), Adamów (od południowego zachodu), Krynice (od południa), Zamość (od zachodu) i Sitno (od północy). Przez Łabunie przebiega Droga Krajowa nr 17, łącząca Lublin z przejściem granicznym w Hrebennem.

Z Łabuń do Zamościa jest 10 km, do Lublina 96 km, a do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Hrebennem 50 km.

Gmina Łabunie leży na styku trzech mezoregionów: Padołu Zamojskiego, Roztocza Środkowego i Grzędy Sokalskiej.

Na 87,3 km2 powierzchni zamieszkuje 6388 mieszkańców: 3267 kobiet (51,1%) i 3121 mężczyzn (48,9%) – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Ludność gminy zamieszkuje w 13 sołectwach:

lp.miejscowośćliczba
mieszkańców
powierzchnia
(w ha)
1.Barchaczów454690
2.Bródek262269
3.Dąbrowa59407
4.Łabunie17661661
5.Łabunie-Reforma254917
6.Łabuńki Drugie371335
7.Łabuńki Pierwsze1122824
8.Majdan Ruszowski296446
9.Mocówka145521
10.Ruszów4931071
11.Ruszów-Kolonia158354
12.Wierzbie364582
13.Wólka Łabuńska644653
Gmina Łabunie razem63888730

Gmina Łabunie jest najmniejszą obszarowo gminą w powiecie zamojskim, lecz pod względem zaludnienia (73,4 os./km2) zajmuje 2. miejsce w powiecie.

Jej powierzchnia wynosi 8730 ha, w tym:

  • użytki rolne zajmują: 6377 ha
  • lasy: 1784 ha
  • teren zabudowy: 232 ha
  • drogi: 176 ha
  • odkryte zbiorniki wodne: 136 ha
  • nieużytki: 25 ha