II Gminny Dzień Seniora – zapraszamy

Warsztaty integracyjne, przygotowanie do występów artystycznych, a na finał uroczysty dzień z muzyką na żywo, tortem i występami artystycznymi – zapraszamy seniorów na II Gminny Dzień Seniora.

Zapraszamy seniorów z gminy Łabunie na II edycję Gminnego Dnia Seniora, która odbędzie się w niedzielę, 19 czerwca o godz. 14.00 w Domu Kultury w Łabuniach. Uroczysty dzień poprzedzą spotkania z seniorami w w formie warsztatów przygotowujących uczestników do tego wydarzenia. Ruszyły zapisy chętnych na II Gminny Dzień Seniora. Można zgłaszać się do sołtysów w swoich miejscowościach w terminie do 19 maja.

Organizatorem wydarzenia realizowanego z budżetu gminy Łabunie w ramach Gminnego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok  jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie. (current)