Ankieta ewaluacyjna

Lokalna Grupa Działania “Ziemia Zamojska” przeprowadza ewaluację obecnie wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego. Prosimy Mieszkańców gminy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety.

Wyniki badania posłużą do ewaluacji oraz do przygotowania nowej strategii w związku z perspektywą finansową na lata 2021- 2027.