Strategia gminy Łabunie

Gmina Łabunie ma nową Strategię Rozwoju na lata 2021-2027.

Radni Gminy Łabunie na sesji Rady w dniu 27 kwietnia 2022 r. uchwalili Strategię Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027. Dokument jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania Gminą. Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz Gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami Gminy, takimi jak: środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe. Poniżej publikujemy dokument Strategii.