40 zł dziennie za schronienie obywatela Ukrainy. Ruszyła rejestracja wniosków

Mieszkańcy gminy Łabunie. którzy przyjęli pod swój dach uchodźców od dnia 24 lutego tego roku, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

O świadczenie w wysokości 40 zł za osobę dziennie może ubiegać się osoba, która zapewniła obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie. Będzie ono przyznane za okres nie dłuższy niż 60 dni.

Wypełnione wnioski można składać w Urzędzie Gminy Łabunie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.

Wnioskodawca wypełnia jeden wniosek o świadczenie pieniężne, a karty osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnia się  dla każdej takiej osoby oddzielnie.

Poniżej publikujemy wzory wniosków, które można wypełnić w domu i przynieść do Urzędu Gminy Łabunie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 84 611 60 22.