Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r./ Перебування громадян України в Польщі після 24 лютого 2022 року

Kancelaria Prezydenta RP przygotowała ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy, w których znajdują się podstawowe informacje o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także możliwości edukacji i poszukiwania pracy.