Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich: forma wsparcia – (premia) w wysokości 80 000 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać do 14 stycznia do 28 stycznia 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce 41, 22-424 Sitno.