Wieczór kolędowy w Łabuniach

W czwartek, 6 stycznia w Łabuniach odbył się Wieczór Kolędowy organizowany w ramach ogólnopolskich obchodów Orszaku Trzech Króli.  

Wieczór Kolędowy poprzedziła msza z udziałem m.in. biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariana Rojka oraz ks. proboszcza – Andrzeja Łuszcza. Dzieci oraz dorośli mieszkańcy gminy Łabunie wcielili się w biblijne postacie z wydarzenia w Betlejem, m.in. Świętej Rodziny, Trzech Króli i Pasterzy. 

Po nabożeństwie odbyły się Jasełka z udziałem dzieci i młodzieży, a po nich – wieczór kolęd przy ognisku.

Organizatorami wydarzenia była Parafia w Łabuniach, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie oraz Urząd Gminy Łabunie. Przy realizacji pomogli również strażacy z OSP w Łabuniach.