Nagrody Wójta Gminy Łabunie w dziedzinie kultury i sportu – nabór wniosków

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do składania wniosków za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Wnioski w sprawie nagród w dziedzinie kultury oraz sportu można składać w terminie do 31 stycznia 2022 r. Wzory wniosków oraz szczegółowe informacje określają uchwały:

  • Uchwała nr XVI/139/2020 Rady Gminy Łabunie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Wójta Gminy Łabunie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania, dostępna pod adresem:

https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1572905

  • Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Gminy Łabunie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Łabunie za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej, dostępna pod adresem:

https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1572908