Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne

Zapraszamy rolników do wzięcia udziału w ankiecie pn. “Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne”. Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska i jest częścią projektu INOMEL współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań. Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:

  • upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,
  • wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,
  • wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych proszę kierować na adres: inomel@agrocompolska.pl .