Zostało tylko 6 miesięcy na złożenie deklaracji do CEEB!

Wójt Gminy Łabunie przypomina, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej. Wówczas wydrukowany i wypełniony dokument należy przesłać listownie albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie.

Formularze deklaracji do pobrania dostępne są pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ (Formularz A – budynki i lokale mieszkalne, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne), a także na www.labunie.com.pl (Formularze i wnioski urzędowe / Ochrona środowiska) oraz wersja papierowa w Urzędzie Gminy Łabunie pok. nr 9.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Za niewypełnienie obowiązku w ustalonym terminie grozi grzywna.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji: