Podziękowania dla Dyrektor ZSP w Łabuniach – Pani Elżbiety Bodys

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach przez Panią Elżbietę Bodys – Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka składa podziękowania za zaangażowanie i owocną współpracę na rzecz kształcenia młodych mieszkańców gminy Łabunie.

Szanowna Pani Dyrektor

       Składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za rzetelne wykonywanie obowiązków oraz satysfakcjonującą współpracę. Odpowiedzialność i ogrom pracy to nieodłączne elementy wiążące się z pracą dyrektora. Tym bardziej doceniam Pani trud oraz wielkie zaangażowanie włożone w rozwój Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach.

Jestem wdzięczny, że dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się zrealizować wiele projektów zapewniających lepsze warunki nauki, pracy i rozwoju dla dzieci z terenu naszej gminy. Jednocześnie dziękuję za życzliwość i optymizm, który tym działaniom towarzyszył.

Miniony czas niech pozostanie dla Pani powodem do satysfakcji i dumy. Życzę pomyślności, wielu sukcesów oraz spełnienia wszystkich marzeń i życiowych planów.

Wójt Gminy Łabunie   
    Mariusz Kukiełka