Informacja o wynikach przetargu

Wójt Gminy Łabunie podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabunie.