80 tys. zł na założenie firmy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”, której członkiem jest również gmina Łabunie, planuje w styczniu 2022 r. przeprowadzić nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Kwota premii wynosi 80 000 zł na Beneficjenta.

Szczegóły na poniższym plakacie.