“Polski Ład” dla Gminy Łabunie

Opublikowano listę zadań, jakie zostaną zrealizowane w ramach pierwszego naboru rządowego funduszu „Polski Ład”. Wśród wybranych projektów znalazły się te, zgłoszone przez Gminę Łabunie. Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 315 000,00 zł.

W planach:

  • Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Łabunie – 3 510 000 zł
  • Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łabunie – 1 805 000 zł

“Polski Ład” to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.