XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

23 października 2021 r. w Domu Kultury w Łabuniach odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W Zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabunie oraz zaproszeni goście.

W skład Prezydium Zjazdu weszli: dh Kazimierz Mielnicki – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, płk pożarnictwa w st. spocz. Mieczysław Skiba, st. bryg. Tomasz Burcon – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Mariusz Kukiełka – Wójt Gminy Łabunie, Mariusz Kliza – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łabunie, dh Paweł Mróz – Komendant Gminny.

Podczas Zjazdu podsumowano pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Zjazd dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Na kadencję 2021-2026 zostali wybrani:

  • Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łabuniach dh Mariusz Branecki
  • Wiceprezesami: dh Grzegorz Synowiec, dh Zbigniew Żuk
  • Komendantem Gminny dh Paweł Mróz
  • Sekretarzem dh Paweł Juś
  • Skarbnikiem dh Konrad Hłobił
  • Członkami: dh Jan Jerzy Branecki, dh Mariusz Halej, dh Tomasz Helman, dh Roman Przyczyna, dh Piotr Skiba, dh Sławomir Umylański.

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP to dh Mariusz Branecki i dh Paweł Mróz.

Na członków Komisji Rewizyjnej OG ZOSP RP wybrani zostali: dh Stanisław Płaza (Przewodniczący KR), dh Stanisław Bodys i dh Marcin Zygmunt.

W uznaniu szczególnych zasług dla funkcjonowania tutejszego oddziału Zjazd nadał tytuł Honorowego Prezesa Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łabuniach dh. Janowi Jerzemu Braneckiemu.