Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt osoby zainteresowane świadczeniem usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 lub pod nr telefonu: 84 611 30 08 w terminie od dnia 19. 10. 2021 r. do dnia 22. 10. 2021 r.