Bezpłatny transport do punktu szczepień

Osoby niepełnosprawne i mające trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciwko Covid-19 mogą skorzystać z transportu gminnego.

Z transportu mogą skorzystać osoby:

a) niepełnosprawne tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
b) mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Transport może być realizowany na obszarze gminy, a w wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie wykonywane poza
granicami danej gminy, transport może być realizowany, nie dalej niż:
a) 10 km od granic miasta na prawach powiatu;
b) 20 km od granic pozostałych gmin.