Informacja

Gmina Łabunie informuje, że realizacja zadania pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 152/2021/D/OZ z dnia 8 września 2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.