82. rocznica wybuchu II wojny św.

W środę, 1 września Gmina Łabunie upamiętniła poległych i działania obronne Narodu Polskiego przeciw armii niemieckiej z 1939 r.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy koncelebrowanej przez proboszcza – ks. Andrzeja Łuszcza oraz wikariusza – ks. Krzysztofa Augustynka, podczas której modlono się w intencji Ojczyzny oraz uczniów rozpoczynających rok szkolny. Młodzież przygotowała uroczysty apel związany z wybuchem II wojny światowej. Po nabożeństwie przedstawiciele samorządu gminnego oraz szkolne poczty sztandarowe udały się na cmentarz parafialny w Łabuniach, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze. 

W uroczystościach udział wziął Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Kuźma, Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach: Dyrektor Elżbieta Bodys oraz Wicedyrektor – Danuta Bosiak, Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych – Dorota Turczyn, nauczyciele, rodzice i uczniowie.