Informacja dotycząca stypendiów

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łabunie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach ul. Orzechowa 10 w terminie:

  • od 1 do 15 września 2021 r. – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
  • do 15 października 2021 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;
  • do 15 lutego 2022 r. – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.