Gmina Łabunie na Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Sitnie

Gmina Łabunie wzięła udział na Dożynkach Powiatowo-Gminych w Sitnie. Gminę reprezentował Wójt  – Mariusz Kukiełka oraz delegacje z wieńcami dożynkowymi – Sołectwo Mocówka i Sołectwo Łabuńki Pierwsze.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Sitnie odbyły się w niedzielę, 22 sierpnia. Każda z gmin powiatu zamojskiego mogła być reprezentowana przez maksymalnie dwie delegacje z wieńcami dożynkowymi. W tym roku Gminę Łabunie reprezentowali w delegacji: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz Sołectwo Mocówka i Sołectwo Łabuńki Pierwsze. 

Sołectwo w Mocówce  – na czele delegacji Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Mocówce – Pani Helena Wałaszyk, która również niosła chleb.  Sołectwo prezentowało wieniec współczesny – żniwiarza i żniwiarkę. Wieniec wykonany był z kłosów zbóż, przyozdobiony został kwiatami.

Sołetcwo Łabuńki Pierwsze – na czele delegacji sołtys wsi – Pan Andrzej Grula, który niósł chleb. Delegacja prezentowała wieniec tradycyjny w kształcie kopuły wykonany z kłosów zbóż i również przyozdobiony kwiatami, a także warzywami i owocami. Delegację z wieńcem reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Łabuńkach Pierwszych na czele z Przewodniczącą – Panią Elżbietą Garbacz. 

Gratulujemy pięknych wieńców dożynkowych.