Powołano komisję ds. spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia sportowe oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wójt Gminy Łabunie:

  • Zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. powołał komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  • Zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. powołał komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród i wyróżnień Wójta Gminy Łabunie za osiągnięcia w dziedzinie sportu 

Treści zarządzeń w załącznikach: