Wspomnień czar. Mecz Oldboyów Sparty Łabunie

12 lipca 2015 roku rozegrano meczu oldbojów Sparty Łabunie. Po wprowadzeniu zawodników przez trójkę sędziowską na płytę murawy nastąpiło przywitanie gości w tym Wójta Gminy Łabunie oraz Przewodniczącego Rady Gminy Łabunie oraz podziękowanie za pomoc w organizacji meczu Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Łabuniach oraz Panom Arturowi i Mariuszowi Braneckim.


 
oldboje_2015
 
Po rozgrzewce licznie przybyłych zawodników ok. 40 sędzia główny Kordas Tomasz dał sygnał gwizdkiem do rozpoczęcia meczu. Pierwszego kopnięcia dokonał Pan Wójt Gminy Łabunie. Po zakończeniu spotkania wszyscy mieli okazję spróbować pysznej grochówki przygotowanej przez KGW z Łabuń.
 
Tym miłym akcentem zakończono pierwszy od lat mecz oldbojów Sparty Łabunie. Mamy nadzieję, że impreza będzie powtarzana co roku.