woda_zak2

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności samodzielnego oczyszczania studni wierconych (głębinowych) z których nie ma możliwości wypompowania wody.

Studnie wiercone oczyszcza się przez długotrwałe pompowanie. Ze względu na budowę studni wierconych operację taką należy przeprowadzać we własnym zakresie (brak możliwości zastosowania dodatkowych pomp).