Spotkanie informacyjno-diagnostyczne

Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska zaprasza na spotkanie informacyjno-diagnostyczne pn. Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz perspektywy wynikające z nowego okresu programowania PROW 2014-2020, które odbędzie się w dniu 6 maja 2015 o godz. 8:00 w Centrum Kultury w Sitnie.

 

Cel spotkania:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu wdrażania PROW 2007-2013
 2. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu możliwości jakie daje PROW 2014-2020 na obszarach wiejskich
 3. Opracowanie potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”

 

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • mieszkańcy, sołtysi, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolnicy, przedsiębiorcy

 

Agenda spotkania:

 • 8:00 – 8:10: Powitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania i zakresu oraz osób prowadzących
 • 8:10 – 9:40: Efekty realizacji PROW 2007-2013 (wykład z prezentacją)
 • 9:40 – 9.50: Przerwa kawowa
 • 9:50 – 11:20: PROW 2014-2020 – jakie daje nam możliwości
 • 11:20 – 12:05: Targ pomysłów – jakie działania skierowane będą w zakresach rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury czy działań społecznych na naszym obszarze
 • 12:05 – 12:25: Obiad
 • 12:25 – 13:00: Podsumowanie pracy i oznaczenie działań priorytetowych dla obszaru