Zaproszenie na warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska zaprasza do udziału w jednodniowych warsztatach rękodzieła artystycznego, realizowanych w ramach Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Warsztaty odbędą się 24 kwietnia 2015 r. w Izbie Muzealnej w Barchaczowie.

Rozpoczęcie warsztatów o godz. 900. Wszelkie informacje dotyczące warsztatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Biurze LGD Ziemia Zamojska oraz poniżej:

Formularz zgłoszeniowy

bizuteria_p