“Przed Wielkanocą” – rozstrzygnięcie VI edycji konkursu

W VI Gminnym Konkursie Plastycznym Przed Wielkanocą komisja konkursowa poddała wnikliwej analizie 335 prac: 200 pisanek i 135 kartek. W konkursie wzięło udział 230 uczestników. Komisja wyróżniła 35 osób, nagrody przyznała 64 osobom.
Wręczenie nagród nastąpi w Domu Kultury w Łabuniach w niedzielę, 29 marca o godz. 14:00.

 

Podczas finałowej wystawy odbędzie się kiermasz nagrodzonych prac. Zebrane pieniądze zostaną przekazane Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

 

Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników!