“Wspólnie na Zamojszczyźnie” – raport

W ramach projektu Wspólnie na Zamojszczyźnie, do którego przystąpiła gmina Łabunie powołana grupa robocza podjęła się wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Proces ten rozpoczął się diagnozą stanu wyjściowego. Następnie grupa robocza składająca się z przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych z terenu gminy Łabunie rozpoczęła wdrażanie I Płaszczyzny Modelu.

 

W pierwszej kolejności dokonano analizy stanu zastanego w gminie w obrębie I Płaszczyzny Modelu w sześciu jej obszarach. W tym celu zespół roboczy na spotkaniu wspólnie dokonał aktualnej oceny poszczególnych obszarów, wzorców i wskaźników. Następnie rozpoczęto wdrażanie wzorców minimalnych. Proces ten odbył się w miesiącach sierpień-grudzień i w ramach tych działań zostały osiągnięte wzorce minimalne, które prezentujemy w poniższym raporcie.